แหล่งพลังงานที่ได้รับการควบคุมอย่างครบวงจร

บริษัท DHYBRID นำเสนอและตอบโจทย์ปัญหาการจัดการด้านพลังงานแบบครบวงจร ตลอดจนเป็นระบบการควบคุมที่สามารถผสมผสานจากระบบอื่น เพื่อการจัดหาพลังงงานแบบผสมผสานให้กับคุณลูกค้าได้เป็นอย่างดี เราได้รวบรวมทุกแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานดีเซล หรือ พลังไฟฟ้าไม่คงที่ด้วยแหล่งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการจัดเก็บที่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบและทำให้มองเห็นการแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุม

ความรู้เชิงปฏิบัติการของเราเป็นผู้นำตลาดด้านการผลิตและควบคุมระบบพลังงานแบบผสมผสาน และได้รับการยอมรับจากลูกค้าในธุรกิจและอุตสาหกรรมในทั่วทุกมุมโลก เนื่องจากเทคโนโลยีนี้เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในการผลิตกระแสไฟฟ้าของระบบเดิมที่มีการใช้อยู่ในธุรกิจนั้น ๆ

ตัวอย่างการประหยัดพลังงาน

Zoom World

Racha Yai Island, Thailand

เวลาเฉลี่ยที่มีแดดเฉลี่ยต่อปี Racha Yai

2629 ชั่วโมงต่อปี
โรงงานที่ติดตั้ง 250 kWp แผงโซล่า
 และ
2,000 kVA โรงงานที่ใช้ดีเซล

ปริมาณ
เป็น

ลิตร/ปี
DIESEL

120,000
ที่ประหยัดได้

ดูกรณีตัวอย่างโครงการที่ติดตั้ง

How it works

Subscribe the DHYBRID-Newsletter

Do you want to be notified about new products, shows and specials?
Get the latest news and infos and join our email newsletter.

E-Mail *
First Name
Last Name
Gender   male       female