การผลักดันใ
ห้เกิดพลังงานไฟ
ฟ้าด้วยพลังงานทดแทน
Drop Sun

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์ และช่วย รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการแก้ปัญหาโดยใช้พลังงานทดแทนของเรา

DHYBRID Universal Power Platform

DHYBRID Universal Power Platform (UPP) คือ การจัดการพลังงานแบบแยกส่วน และ การแก้ปัญหารวมถึงการควบคุม โครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจร ( Smart-grid ) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความโปร่งใสในการใช้พลังงานและสามารถระบุศักยภาพในการประหยัดต้นทุน เทคโนโลยี DHYBRID UPP ของเราเป็นพื้นฐานสำหรับการผนวกรวมแหล่งพลังงานที่แตกต่างกันในอนาคต เข้ากับแหล่งจ่ายไฟแบบผสมผสานที่มีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ด้วยแนวคิดที่ทันสมัยและได้รับการพิสูจน์แล้ว DHYBRID รับประกัน มีความมั่นคง และเชื่อถือได้ ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีเสถียรภาพ ทางด้านพลังงานในอนาคต

  

One Solution | ready for the future

UPP Applications

Diesel-PV Hybrid Systems

Battery Storage Integration

Grid-Connected Energy Solutions

Peak Shaving

Increase of Renewable Energy Self Consumption 

Demand Side Management

Micro Grid Installation

Uninterrupted Power Supply 

Big Data Monitoring

  

  

ตัวอย่าง รูปแบบความเป็นไปได้ในการติดตั้ง พลังงานของเรา

 

 

 

  

  

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการใช้ Universal Power Platform ของเรา

TECHNOLOGY

 • เทคโนโลยีผู้ผลิตไฟฟ้าแบบอิสระ และแบบแยกส่วน
 • การแก้ปัญหาด้านการจัดการพลังงานและการควบคุมการพลังงานแบบผสมผสาน ( Hybrid )
 • การบูรณาการระบบการจัดเก็บแบตเตอรี่โดยตรง
 • ผ่านการทดสอบและได้รับรางวัลด้านเทคโนโลยีจากผู้นำตลาดระบบไฮบริด
 • ได้รับการพิสูจน์ผลงานกับแฟลตฟอร์มพลั DHYBRID Universal Power Platform

ECONOMY

 • การติดตั้งแพลตฟอร์มช่วยให้สามารถออกแบบโครงการทั้งในส่วนที่มีการปรับขนาดและส่วนขยายได้
 • ลดต้นทุนด้านพลังงานและต้นทุนการดำเนินงาน
 • ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีที่สุดเสมอ

ECOLOGY

 • การพัฒนาอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น
 • ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
 • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Subscribe the DHYBRID-Newsletter

Do you want to be notified about new products, shows and specials?
Get the latest news and infos and join our email newsletter.

E-Mail *
First Name
Last Name
Gender   male       female